6 sätt att boosta självförtroendet inom matte

Ett vanligt fenomen bland skolungdomar är tyvärr matteångest. I grund och botten handlar det i själva verket om brist på självförtroende när det kommer till att lösa matteproblem. Men, det finns tips att få på hur man kan stärka elevernas självförtroende. Här är våra bästa tips!

 

Försök lösa talet själv

Det är vanligt att elever frågan läraren om hjälp utan att ens ha försökt lösa talet själv. Faktum är att många elever redan vet hur hen ska lösa problemet och mest söker lärarens bekräftelse.


Gå igenom steg-för-steg

I lösningen av ett mattetal finns ofta flera steg. Eleven ska veta vad, när och varför stegen ska göras. Genom att ställa frågor om detta får eleven förklara sin tankeprocess, vilket leder till en större förståelse för hur matematiken fungerar.


Försök lära någon annan

Ett bra sätt att stärka självförtroendet inom matematik på är att be eleven förklara ett tal för någon annan. När eleven tvingas bryta ner ett problem blir det enklare att förstå grunderna.


Hitta alternativa tillvägagångssätt

Matematik är komplext. Därför är det bra om eleven lär sig flera sätt att lösa problem på. När eleven kan fler tillvägagångssätt blir det lättare att lösa problem – för om en metod inte fungerar, kan hen alltid testa en annan!


Förstå hur matte används i livet

Många har nog ställt sig frågan “När kommer jag någonsin få användning av detta?”. Faktum är att matematiken finns med oss överallt, bara man tittar tillräckligt noggrant. Matematiken hjälper oss öva upp förmågan att lösa problem, på ett formellt och algoritmiskt sätt.


Öva, öva & öva

Det allra enklaste sättet att stärka elevens självförtroende inom matematik på är genom att öva. 15 minuters övning varje dag är allt som krävs för att eleven kommer känna sig mer förberedd inför prov och läxor.

Tyvärr finns inget mirakelpiller som stärker självförtroendet och gör matematiken lätt. Men med små medel, likt dessa tips, kan ni komma långt. Lycka till!

Kom igång och räkna med Albert!