Mamma Elina: “Det är som ett spel, men de lär sig räkna”

Elina har upptäckt ett sätt att skapa nyfikenhet för siffror hos dottern Leia. Sedan ett par månader tillbaka har Leia använt vår digitala mattetjänst. 

Nu har matte blivit en naturlig del av familjens vardag och dottern ber ofta själv om att få sätta sig med appen.

– Hon är ganska framåt och tycker att det är kul lära sig. Det är bra när man liksom leker fram det. Hon ser det ju inte som att hon suttit och övat, det har bara varit kul.

 

Baserad på läroplanen

Elina arbetar som lärare och tycker att det är bra att tjänsten så tydligt följer läroplanen. Hon poängterar också att appen kan vara ett bra komplement till skolan för de som har svårt för matte.

– De som har svårt för att lära sig i skolan kan gynnas av att få det förklarat på ett annat sätt. 

Prova Albert gratis!

Appen är samtidigt både användbar och nyttig även för de barn som har lätt för matte och tycker det är kul. Samt för de yngre som inte skaffat sig en uppfattning än.

– En sådan här tjänst skulle alla barn behöva ha hemma, för det väcker en nyfikenhet. Den ser inte ut som en skolapp, det är inte uppenbart utbildning från barnens perspektiv. Man kör ju banor och samlar stjärnor för att komma vidare, men i själva verket är det ju kunskap de samlar på sig.

 

Matematik för alla barn

Albert är anpassad för åldrarna 3-16 år. De yngre barnen kan lekfullt utforska matematiken i Albert Junior och de äldre kan öka kunskaperna utifrån sina egna mål i Albert. 

Det bästa med mattetjänsten enligt Elina är just att den kan anpassas efter både ålder och kunskapsnivå. Dessutom uppskattar hon att appen på ett roligt sätt visar bredden när det gäller matte.

– Matte är så många saker, inte bara tal. Det finns ju överallt, det är inte bara att man skriver siffror på papper.