Så höjer du ditt barns mattebetyg

40 procent av de som får ett F i sjätte klass får också F som slutbetyg i nian, det visar statistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Detta trots att stödundervisning ofta sätts in direkt. Det här kan du som förälder göra för att hjälpa ditt barn höja betyget i matte.

 

Betyg från sjätte klass infördes för att lärare skulle kunna fånga upp de elever som halkat efter i betygsmålet. Men statistik visar att 40 procent av de som får ett F i sjätte klass också får F som slutbetyg i nian. 

Det är Statistiska centralbyrån som följt 88 400 elever från sjätte upp till nionde klass. Undersökningen visade att stödinsatser oftast sattes in tidigt, särskilt om eleverna hade många underkända betyg. Bland de som hade mellan åtta och sexton F fick 72 % stöd. Problemet är snarare de som enbart halkar efter i ett ämne, där fick bara en tredjedel extra hjälp. 

Om nu undervisningen i skolan inte räcker till, vad kan du som förälder göra för att underlätta matematiken för ditt barn? Ett sätt är att göra matematiken mer lättillgänglig och lättbegriplig. 

Höj betyget med Albert!

Albert visualiserar matematikbegreppen under ett hundratal digitala mattelektioner. Övningarna sker steg-för-steg och är framtagna av erfarna pedagoger. Allt innehåll följer läroplanen, vilket gör att ni snabbt får en överblick på innehållet för respektive årskurs och kan lägga krutet där det behövs. 

Matematik tillhör de mest komplexa ämnena, att det kan vara svårt att ta till sig kunskapen av enbart matematiklektionerna i skolan är inte konstigt. Därför öppnar vi upp tjänsten så att nya medlemmar kan testa gratis fram till påsk. 

För ett F i sexan ska inte betyda ett F i nian.