Skapa positiv skärmtid tillsammans

Att skärmtid blivit ett omdebatterat ämne och något som ofta är kopplat till skuld hos föräldrar är inte konstigt. Notiser, sociala medier och spel slåss ständigt om barnens uppmärksamhet. Men skärmtid behöver inte nödvändigtvis vara något negativt.

 

Om skärmtid är mest positivt eller negativt råder det delade meningar om – hos både föräldrar, lärare och forskare. Enligt WHO finns det stora forskningsluckor gällande ämnet och de vetenskapliga beläggen för skärmtidens negativa effekter är svaga. Det beror främst på den snabba utvecklingen som skett och den stora digitalisering vi befinner oss i idag. Det är därför också förståeligt att det kan vara svårt för föräldrar att veta hur man ska förhålla sig till skärmtid. 

Skolverket är positivt inställda till viss skärmtid, de menar att det kan vara positivt att efter skoltid använda mobil och surfplatta som stöd vid inlärning. Det finns också flera forskare som anser att skärmtiden stärker egenskaper som kreativitet, kommunikation och ämneskompetens. Här finns det alltså stora möjligheter att göra skärmtiden till något positivt med rätt utformade insatser. 

Positiv skärmtid som gör nytta

Att du som förälder är engagerad i barnets skärmtid har också stor betydelse. Gemensam tid vid skärmen kan vara ett sätt för er att koppla av och mysa tillsammans, men kan också göra att ni lägger en grund för vidare förtroende och insyn i vad barnet gör på nätet. Det finns studier som visar på att barn med mer skärmvana i högre utsträckning vänder sig till en vuxen ifall de skulle stöta på något olämpligt på internet. De är också allmänt mer öppna med vad de gör vid skärmen. 

Med en app som Albert utvecklar barnet sitt logiska tänkande och sin förmåga att lösa problem genom utmanande och spel-inspirerande övningar. Dessutom blir det lätt för dig som förälder engagera dig i både barnets skärmvanor och lärande när ni använder appen tillsammans. En vanlig slutsats när man pratar om skärmtid är att det inte främst handlar om hur mycket tid man spenderar vid skärmen, utan snarare om vad man faktiskt gör vid skärmen. Så se till att ni gör skärmtiden till något positivt och givande tillsammans.