Testa dig själv – hur klarar du matteläxan?

Kommer du ihåg vad 7×7 är? Eller vad kvadratroten ur 9 blir? Grundarna av den digitala matteläraren Albert har tagit fram en del av ett matteprov till dig som vill testa hur mycket du minns från nians mattelektioner. Sätt dina mattekunskaper på prov här!

 

Lars Åke Rosenqvist har arbetat som som lärare och rektor under 35 år och upplevde ofta att många föräldrar har glömt matten när deras barn går i högstadiet. Då blir det svårt för många att hjälpa sina barn lika mycket som de önskat.

– Har man själv haft svårt med matte eller glömt bort räknesätten så blir det ett hinder när vi ska hjälpa våra barn med läxorna.


Utmana dig själv och se hur mycket du minns från mattelektionerna!


Fråga 1:

I en klass på 20 elever åker 5 stycken buss till skolan. Hur stor andel åker inte buss? Svara i procent


Fråga 2:

Vad är uttrycket utan parentes? 5(2a-b)=?


Fråga 3:

Förenkla 3/4⋅1/3 =?


Fråga 4:

Du tar först upp ett kort ur en kortlek och stoppar tillbaka det. Sedan drar du ett kort till. Hur stor är sannolikheten att båda korten var svarta? Svara i procent.


Fråga 5:

Hur lång är hypotenusan på en rätvinklig triangel med basen 4 cm och höjden 3 cm?

Låt Albert hjälpa till med matten


Fråga 6:

Med hur många procent har priset på varan sänkts? Förr: 5595 kr. Nu: 4995 kr. Avrunda till hela procent


Fråga 7:

En vara kostar till en början 100 kronor. Först sänks priset med 20%. Därefter höjs det nya priset med 20%. Vad är varans pris efter båda ändringarna?

 

Alla rätta svar

Fråga 1: 75%

Fråga 2: 10a – 5b

Fråga 3: 1/4

Fråga 4: 25%

Fråga 5: 5 cm

Fråga 6: 11%

Fråga 7: 96 kronor