Var sjunde kan inte börja gymnasiet – så undviker du F i matte

15 % av Sveriges niondeklassare saknar behörighet till gymnasiet. Majoriteten av dem har underkänt i matte. Så här gör du för att hjälpa ditt barn att klara matematiken.

Det har varit en annorlunda vår för Sveriges elever där distansundervisning och sjuk personal har satt rutinerna ur spel. Med den bakgrunden presenterade Skolverket den preliminära betygsstatistiken* för våren. Den visade att var sjunde niondeklassare saknar godkänt betyg i ett eller flera grundämnen.

Matematiken är det ämne som flest får underkänt i. Nästan var fjärde, 23 procent, av de som saknar behörighet fick underkänt i matte. 52 procent saknar betyg i matte i kombination med antingen svenska, engelska eller båda.   

Siffrorna är nästan desamma som föregående år, något Skolverket ser som positivt i och med pandemin, om det inte vore för den stora andel som inte kan börja gymnasiet.

Det är nästan 15 procent av eleverna som inte är behöriga för gymnasiet. Det finns därför ingen anledning att sitta nöjd, säger Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket i ett pressmeddelande.

Prova Albert gratis!

Om nu undervisningen i skolan inte räcker till, vad kan du som förälder göra för att underlätta matematiken för ditt barn? Ett sätt är att göra matematiken mer lättillgänglig och lättbegriplig. 

Albert visualiserar matematikbegreppen under ett hundratal digitala mattelektioner. Övningarna sker steg-för-steg och är framtagna av erfarna pedagoger. Allt innehåll följer läroplanen, vilket gör att ni snabbt får en överblick på hur ni ligger till och kan lägga krutet där det behövs. 

Matematik tillhör de mest komplexa ämnena, att det kan vara svårt att ta till sig kunskapen av enbart matematiklektionerna i skolan är inte konstigt. Därför öppnar vi upp tjänsten så att nya medlemmar kan testa gratis fram till påsk. 

*Den preliminära statistiken omfattar de betyg som sätts i slutet av vårterminen, vilket innebär att betyg från exempelvis sommarskola inte ingår. För årskurs 9 baseras statistiken på 79 procent av eleverna. Du kan läsa mer på Skolverket.se.